1 december 2010

World AIDS day

Today is World AIDS day

Star for Life är en organisation som jobbar för att förhindra spridningen av hiv bland unga människor i södra Afrika. Visionen är att ge de unga inspiration och framtidstro och genom att jobba med drömmar och mål göra ungdomarna medvetna om att de kan ha ett liv utan aids. Man jobbar bland annat med coaching, drömböcker och med musik som informatiov budbärare. Star Choir turnerar också tillsammans med Triple and Touch. Programmet startade 2005 och når idag över 72 000 studenter i Sydafrika, Namibia och Sri Lanka. Bilderna är lånade från Star for life på Flickr.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar